Main menu

Detektyw dobry na zdradę

Częstą przyczyną rozwodów są zdrady małżeńskie. A małżonek zdradzający rzadko chce ukorzyć się i przyznać do zaistniałej winy po jego stronie. Zdradzany zaś często czuje się bezradny wobec kłamstw partnera, a sam na własną rękę nie jest wstanie wykazać dowodu na zaistniałą sytuację.

W takim wypadku, lekarstwem na udowodnienie winy zdradzającego jest skorzystanie z usług DETEKTYWA, który w sposób dyskretny, ale też nie budzący wątpliwości w sądzie, wykaże winę.

Trudnością dla zdradzanego współmałżonka jest fakt, że dla celów postępowania rozwodowego ważnym jest ustalenie winy jeszcze w momencie trwania małżeństwa. Patrzymy tutaj na faktyczne pożycie małżeńskie, a nie już na moment rozpadu małżeństwa, kiedy przykładowo zdradzający współmałżonek wyprowadził się i nie mamy już z nim żadnej więzi, nawet tej ekonomicznej.

Podkarpacka Agencja Bezpieczeństwa Biznesu MAAT      +48 533 934 877  +48 509 394 580     m.hajnus@kancelaria-maat.pl    ul. 3 maja 28/22, 35-030 Rzeszów