Main menu

Obsługa prawna

Nasi prawnicy zapewnią Państwu pełną obsługę prawną zarówno w jednorazowych kwestiach jak i w na gruncie stałej obsługi prawnej

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Usługa ta realizowana jest na podstawie umowy pomiędzy naszą Kancelarią a Zleceniodawcą.
Zleceniodawca wnosi zryczałtowaną miesięczną opłatę, w ramach której korzysta z doradztwa prawnego w godzinach pracy kancelarii osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty e–mail. Możliwe są również konsultacje w siedzibie Zleceniodawcy.
W ramach stałej obsługi oferujemy: udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalności Zleceniodawcy, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie i przygotowanie umów, sporządzanie pism przygotowawczych, pozwów sądowych i innych z zakresu postępowania przed sądami i organami administracji, reprezentowanie Zleceniodawcy przed sądami, organami administracji, występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi, windykację należności, udział w negocjacjach umów i rozmowach biznesowych.

DORAŹNA POMOC PRAWNA

W ramach doraźnej pomocy prawnej oferujemy: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie i przygotowanie umów, sporządzanie pism przygotowawczych, pozwów sądowych i innych z zakresu postępowania przed sądami i organami administracji, reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami, organami administracji, występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi, windykację należności, udział w negocjacjach umów i rozmowach biznesowych.

Podkarpacka Agencja Bezpieczeństwa Biznesu MAAT      +48 533 934 877  +48 509 394 580     m.hajnus@kancelaria-maat.pl    ul. 3 maja 28/22, 35-030 Rzeszów