Main menu

Usługi detektywistyczne

Nasze usługi detektywistyczne adresujemy do instytucji, firm, agencji detektywistycznych  oraz osób prywatnych. Zlecenia przyjmujemy na terenie województwa podkarpackiego i mazowieckiego, a działamy na terenie Polski i Europy.

Współpracujemy tylko z licencjonowanymi detektywami.

Nasi przedstawiciele:

RZESZÓW – Maciej Hajnus, tel. 509 394 580, e-mail: m.hajnus@kancelaria-maat.pl

WARSZAWA – Wojciech Hajnus tel. 602 383 242, e-mail: detektyw-maat@wp.pl

Detektywistyczny wywiad gospodarczy

To usługa zbierania informacji o potencjalnym kontrahencie, kliencie czy dłużniku. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w ocenie jego wiarygodności, a tym samym niweluje ryzyko Waszych inwestycji lub pomaga odzyskać dług.

Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu pozwalają na podjęcie przez Was właściwych decyzji przed zawarciem umowy z niesolidnym, nierzetelnym podmiotem, a tym samym stanowi profilaktykę przed ewentualnymi problemami płatniczymi.

W wyniku prowadzonego detektywistycznego wywiadu gospodarczego możemy ustalić jaką rzeczywistą pozycję na rynku ma Państwa kontrahent, jego kondycję finansową, zdobyć informację o toczących się postępowaniach, określić jaki posiada majątek i gdzie on się znajduje.

Zajmujemy się pozyskiwaniem informacji ze źródeł, które są ogólnodostępne oraz pogłębiamy tą wiedzę o wywiad detektywistyczny. Dzięki naszym analizom możliwe jest także poszukiwanie powiązań pomiędzy istotnymi faktami, a co za tym idzie uzyskiwanie pełnego obrazu działań podejmowanych przez wybrany podmiot. Pozwala to na określenie jego kondycji i stabilności finansowej oraz wskazanie potencjalnie szkodliwych powiązań.

Detektywistyczny wywiad osobowy

To usługa kierowana do firm i osób prywatnych. Pomagamy zebrać informacje, które pomogą Państwu dochodzenia swych roszczeń cywilnych i rodzinnych. Zbieramy dla Państwa dowody,  mające decydujący wpływ na treść wyroków sądowych – rozwodowych (w tym m.in. dowody zdrady współmałżonka), majątkowych i spadkowych.
Poszukujemy osób zaginionych i spadkobierców – w zagmatwanych i wielowątkowych sprawach rodzinnych i spadkowych – tak aby nasz Klient mógł zgodnie z prawem uregulować swoje sprawy rodzinne i majątkowe.
Ustalamy miejsce zamieszkania i miejsca pracy, co jest niezbędne np. w sprawach alimentacyjnych – wskazujemy źródła dochodu.

Detektywistyczny wywiad środowiskowy

To usługa adresowana do osób i instytucji, które chcą pozyskać informacje o środowisku i powiązaniach osób, z którymi planują się związać – np. umową o pracę lub relacjami osobistymi. W zakres naszych działań wchodzi dotarcie do informacji źródłowych m.in. o:
– pracownikach – sprawdzamy uczciwość pracownika i wiarygodność jego CV;
– przyszłych członkach rodziny (zięciach, synowych);

– nianiach czy pomocach domowych – osobach, którym planujemy powierzyć bezpieczeństwo naszych bliskich i naszego domu.

Tajemniczy klient

Oferujemy także usługę „tajemniczy klient” zarówno w obszarze detektywistycznym jak i badań rynku – badania wykonują ankieterzy z wieloletnim doświadczeniem.

Podkarpacka Agencja Bezpieczeństwa Biznesu MAAT      +48 533 934 877  +48 509 394 580     m.hajnus@kancelaria-maat.pl    ul. 3 maja 28/22, 35-030 Rzeszów