Main menu

Windykacja

Kwestie windykacji możemy załatwić w kilku etapach, zawsze zgodnie z oczekiwaniami klienta

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Pieczęć windykacyjna to skuteczna forma prewencji informująca kontrahenta, że w przypadku zaległości finansowych nasza kancelaria rozpoczyna postępowanie windykacyjne. To skuteczny sposób, aby zdyscyplinować kontrahentów do terminowej spłaty należności.
Pieczęć informuje również o współpracy Klienta z naszą Kancelarią w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. Oferowana usługa podnosi poziom dyscypliny wśród kontrahentów oraz prestiż przedsiębiorstwa, które ją stosuje.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Kontaktujemy się z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnego spełnienia świadczenia, używając wszelkich zgodnych z prawem form perswazji. Negocjujemy sposób i termin spłaty długu, nadzorujemy jego przebieg. W przypadku woli spłaty zadłużenia występujemy jako mediator, pomagamy stronom znaleźć najlepsze rozwiązanie. Przekonanie dłużnika do Naszych propozycji. Pozyskanie jego zaufania jest czynnikiem warunkującym dalszą współpracę.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE (NAKAZOWE)

– reprezentujemy Klienta przed sądem w celu uzyskania tytułu wykonawczego (nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności). Pozew kierujemy do sądu w następujących przypadkach:
– nieskuteczności postępowania polubownego;
– stwierdzenia bezcelowości prowadzenia dalszego postępowania polubownego;
– trudnej sytuacji dłużnika;
– konieczności zabezpieczenia interesu wierzyciela i wierzytelności;
– konieczności przymusowego wyegzekwowania wierzytelności;
– na wyraźne życzenie wierzyciela.

WSPOMAGANIE CZYNNOŚCI KOMORNICZYCH ORAZ NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

– składamy wniosek o wszczęcie egzekucji i na bieżąco monitorujemy działania komornika.

Podkarpacka Agencja Bezpieczeństwa Biznesu MAAT      +48 533 934 877  +48 509 394 580     m.hajnus@kancelaria-maat.pl    ul. 3 maja 28/22, 35-030 Rzeszów